Copyright 2012 - ljudbibeln.se |  www.ljudbibeln.se | redaktion (at) ljudbibeln.se

 
 

 

 

Ljudbibeln.se kan du fritt lyssna (streaming) eller ladda ner ljudfiler (MP3) av Bibeln genom professionella inläsningar.

Inläsningarna är gjorda ur den ”Levande Bibeln” som är en översättning av den engelska parafrasen Living Bible, vars upphovsman är Dr. Kenneth Taylor. Här har bibeltexterna översatts "tanke för tanke" mer än ord för ord och ambitionen har varit att skapa ett vardagligt flytande språk. 

Du kan välja på att streama filen direkt i spelaren eller ladda ner filen via symbolen för MP3.

 

Ljudbibeln.se är ett ideellt projekt. 

 

 

Matteusevangeliet

Markusevangeliet

Lukasevangeliet

Johannesevangeliet

Apostlagärningarna

Romarbrevet

Första Korinthierbrevet

Andra Korinthierbrevet

Galaterbrevet

Efesierbrevet

Filipperbrevet

Kolosserbrevet

Första Thessalonikerbrevet

Andra Thessalonikerbrevet

Första Timotheosbrevet

Andra Timotheosbrevet

Titusbrevet

Filemonbrevet

Hebreerbrevet

Jakobsbrevet

Petrusbreven

Johannesbreven

Judas brev

Uppenbarelseboken

 

Josua

Domarboken

Rut

Första Kungaboken

Esra

Nehemja

Ester

Psaltaren

Ordspråksboken

Predikaren

Höga Visan

Klagovisorna

Daniel

Hosea

Joel

Amos

Obadja

Mika

Jona

Nahum

Habackuk

Sefanja

Haggai

Sakarja

Malaki

Copyright 2014 - ljudbibeln.se |  www.ljudbibeln.se | redaktion (at) ljudbibeln.se