Ljudbibeln.se kan du fritt lyssna (streaming) eller ladda ner ljudfiler (MP3) av Bibeln genom professionella inläsningar.

Inläsningarna är gjorda ur den ”Levande Bibeln” som är en översättning av den engelska parafrasen Living Bible, vars upphovsman är Dr. Kenneth Taylor. Här har bibeltexterna översatts "tanke för tanke" mer än ord för ord och ambitionen har varit att skapa ett vardagligt flytande språk.

Du kan välja på att streama filen direkt i spelaren eller ladda ner filen via symbolen för MP3.


Ljudbibeln.se är ett ideellt projekt.Matteusevangeliet

Första Moseboken

Markusevangeliet

Andra Moseboken

Lukasevangeliet

Tredje Moseboken

Johannesevangeliet

Fjärde Moseboken

Apostlagärningarna

Femte Moseboken

Romarbrevet

Josua

Första Korinthierbrevet

Domarboken

Andra Korinthierbrevet

Rut

Galaterbrevet

Första Samuelsboken

Efesierbrevet

Andra Samuelsboken

Filipperbrevet

Första Kungaboken

Kolosserbrevet

Andra Kungaboken

Första Thessalonikerbrevet

Första Krönikeboken

Andra Thessalonikerbrevet

Andra Krönikeboken

Första Timotheosbrevet

Esra

Andra Timotheosbrevet

Nehemja

Titusbrevet

Ester

Filemonbrevet

Job

Hebreerbrevet

Psaltaren

Jakobsbrevet

Ordspråksboken

Petrusbreven

Predikaren

Johannesbreven

Höga Visan

Judas brev

Jesaja

Uppenbarelseboken

Jeremia


Klagovisorna


Daniel


Hosea


Joel


Amos


Obadja


Mika


Jona


Nahum

Habackuk

Sefanja


Haggai

Sakarja

MalakiCopyright 2014 - ljudbibeln.se | www.ljudbibeln.se | redaktion (at) ljudbibeln.se